top of page
הכתבה
הכתבה מהירה בהרבה מכתיבה,
מקצרת את זמן העבודה שלכם
תוך שימוש בטכנולוגיות העדכניות ביותר, רשתות נוירונים ולמידה עמוקה,
כתיבה קלה באמצעות הכתבה קרובה מתמיד.
שימוש במיקרופון איכותי, סביבה שקטה יחסית ודיבור בצורה של "הכתבה" -
ייתנו לכם אחוזי דיוק גבוהים מאוד, בד"כ מעל 95%
הכתבה אוטומטית יכולה לקצר את זמן העבודה שלכם
בהכנת מסמכים, תקצירים או סיכומים.
פיצ'רים
צרו קשר

פרוייקטים ספציפיים

רפואי, מה שלא יהיה

אוצר מילים

אוצר מילים עשיר
משפטי, כללי

הכתבה לתוך כל תוכנה

ניתן להכתיב לכל תוכנות אופיס ומגוון תוכנות נוספות

ממשק משתמש פשוט וקל

המערכת לומדת על בסיס התמלולים הקיימים, ומציעה מילים דומות על בסיס התוכן שלכם!

טכנולוגיית Adaptation

לומדת את הדיבור שלכם ומקצרת את זמן ההכתבה

התקנה מקומית לחלוטין

אין צורך להיות תלויים בחיבור לאינטרנט
סיפורי לקוחות
אנחנו משתמשים במערכת האנליטיקס של עלמגו מאמצע 2018. המערכת סייעה לנו להבין נפחים של סוגיות עסקיות, ולעקוב אחר מגמות.
באמצעות שימוש במערכת אנחנו יכולים לרדת לפרטים יותר עמוקים בשיחות, ולהבין יותר לעומק את ההשפעה בין גורמים שונים.
במהלך התקופה בה אנו משתמשים במערכת היא התעדכנה מספר פעמים, ועלמגו היו קשובים לבקשותינו לשיפורים ולשינויים.
 
אביחי בן יהודה - מנהל תחום פיתוח ליבה, פרטנר
פרטנר תקשורת

לפרטים נוספים צרו קשר

bottom of page